lunes, 30 de junio de 2008

Ponte el cinturón, protege tu vida....Tiene razón senovilla, los publicistas empiezan a hacer cosas interesantes para el tema.
En resumen, es dificil evitar accidentes, por eso se llaman así, pero se pueden minimizar las consecuencias.

Ponte el cinturón.

Informatizouse e galeguizouse o rexistro civil da cidade de Ourense

Hoy he leído esto en Xornal de Galicia

 Renováronse os servidores informáticos e implantouse a aplicación Minerva nos xulgados do Carballiño, O Barco de Valdeorras, Verín, Bande, A Pobra de Trives, Celanova, Xinzo de Limia e Ribadavia
A Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza está a levar a cabo diversas accións destinadas á modernización e informatización das unidades xudiciais ourensás. A Xunta achegará máis de 300.000 euros para as actuacións de implantación de novas aplicacións informáticas e a renovación das xa existentes. Neste sentido, na capital xa se teñen levado a cabo a informatización da Subdirección territorial do Instituto de Medicina Legal (IMELGA) -coa aplicación informática Asklepios-, a da Fiscalía –coa aplicación Fortuny- e a implantación da aplicación Minerva nos xulgados do contencioso-administrativo e do social - en substitución da aplicación Libra-, así como nos de menores e nas seccións de menores de Fiscalía.

Así mesmo, informatizouse e galeguizouse o rexistro civil da cidade coa aplicación INFOREG 4, en colaboración co Ministerio de Xustiza. Neste eido, a Dirección Xeral de Xustiza foi a responsable da instalación do equipamento subministrado polo Ministerio –ordenadores persoais e impresoras matriciais-, da conexión á rede corporativa da Xunta de Galicia, do subministro de equipos multifunción e da xestión organizativa para a súa posta en marcha.

A Consellería tamén dotou de sistemas de gravación audiovisual a catro salas de vistas da Audiencia Provincial e dos xulgados de Menores e do Social, para o que achegou un total de 32.000 euros. Do mesmo xeito, tamén se dotou de sistema de videoconferencia IP a todos os postos que integran na sede xudicial da capital os colectivos de fiscais, médicos forenses e membros dos equipos psicosociais do IMELGA, o equipo técnico da xurisdicción de menores e o equipo lingüístico de xustiza.

Nesta liña, dotouse de ordenadores portátiles a todos os maxistrados, fiscais e médicos forenses de Ourense, renováronse todas as impresoras de despacho dos maxistrados, secretarios, fiscais e médicos forenses e instaláronse pantallas de TFT en todos os postos de traballo con ordenadores de sobremesa, así como teclados de última xeración con lector de tarxeta criptográfica incorporado. Por último, renovouse o Centro de Proceso de Datos con novos servidores informáticos e a súa liña de comunicación co centro de xestión de rede, aumentando a velocidade de conexión a 100 Mb.

Futuras accións
Na actualidade estanse a dixitalizar os libros do Rexistro Civil ata o ano 1950, labor que leva a cabo RED.ES en virtude do convenio do programa Rexistro Civil en Liña, no que a Xunta participa xunto con eles e co Ministerio de Xustiza. O 89,63 % do traballo de dixitalización (405 tomos) xa está realizado, e a Dirección Xeral de Xustiza é quen asume a formación dos funcionarios para a utilización da funcionalidades relativas ás inscricións dixitalizadas.

Nas próximas semanas instalarase un segundo sistema de videoconferencia RDSI no Pazo de Xustiza, ao que se dotará tamén da terceira fase de arquivos móbiles, primeira no edificio anexo. Ademais, nos vindeiros meses está prevista a informatización dos xulgados de primeira instancia, instrucción e penal coa aplicación Minerva; a implantación do sistema de notificacións telemáticas LEXNET; a dotación de sinatura electrónica aos secretarios xudiciais e funcionarios; a implantación dun sistema central de xestión audiovisual de todas as salas do Pazo de Xustiza e do edificio anexo -con subministradores automáticos de copias das gravacións das vistas para avogados e procuradores, pantallas de información ao cidadán e sistemas de megafonía para a xestión das salas de audiencia-; e a dotación de mobiliario, equipamento e tecnoloxías de información e comunicación ao xulgado de primeira instancia de nova creación.

Provincia
No ámbito provincial, nos últimos meses se teñen renovado os servidores informáticos e implantada a aplicación procesal Minerva nos xulgados do Carballiño, O Barco de Valdeorras, Verín, Bande, A Pobra de Trives, Celanova, Xinzo de Limia e Ribadavia, localidades nas que tamén se teñen informatizado e galeguizado –coa aplicación INFOREG 4- os rexistros civís. A isto hai que sumar a dotación de mobiliario do novo edificio xudicial de Bande.

A Xunta ten implantado o sistema de videoconferencia IP nos despachos de todos os xuíces de primeira instancia e instrucción dos oito partidos xudiciais das vilas ourensás, e ten realizado o cableado e a instalación de routers de conexión coa rede corporativa da Xunta para a informatización, no marco do programa Rexistro Civil en liña, dos xulgados de paz de Arnoia, Beade, Castrelo de Miño, Gomesende, A Gudiña, Leiro, Lobios, A Mezquita, Pontedeva, San Amaro, A Veiga, Viana do Volo e Vilar de Santos. Nas próximas semanas realizarase a subministración e instalación de ordenadores persoais e equipos multifunción -impresoras, fotocopiadoras, escáner e fax- para a informatización, destes xulgados de paz.

Nos vindeiros meses está previsto que se realice o cableado, a conexión á rede corporativa e o subministro de equipos multifunción e ordenadores do resto dos xulgados de paz da provincia, así como a formación de usuarios nos xulgados de paz da provincia da aplicación INFOREG 4, entrega de contas e informatización dos rexistros civís delegados (xulgados de paz).

Un artículo de José Antonio Sierra

Informatizouse e galeguizouse o rexistro civil da cidade de Ourense

Hoy he leído esto en Xornal de Galicia

 Renováronse os servidores informáticos e implantouse a aplicación Minerva nos xulgados do Carballiño, O Barco de Valdeorras, Verín, Bande, A Pobra de Trives, Celanova, Xinzo de Limia e Ribadavia
A Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza está a levar a cabo diversas accións destinadas á modernización e informatización das unidades xudiciais ourensás. A Xunta achegará máis de 300.000 euros para as actuacións de implantación de novas aplicacións informáticas e a renovación das xa existentes. Neste sentido, na capital xa se teñen levado a cabo a informatización da Subdirección territorial do Instituto de Medicina Legal (IMELGA) -coa aplicación informática Asklepios-, a da Fiscalía –coa aplicación Fortuny- e a implantación da aplicación Minerva nos xulgados do contencioso-administrativo e do social - en substitución da aplicación Libra-, así como nos de menores e nas seccións de menores de Fiscalía.

Así mesmo, informatizouse e galeguizouse o rexistro civil da cidade coa aplicación INFOREG 4, en colaboración co Ministerio de Xustiza. Neste eido, a Dirección Xeral de Xustiza foi a responsable da instalación do equipamento subministrado polo Ministerio –ordenadores persoais e impresoras matriciais-, da conexión á rede corporativa da Xunta de Galicia, do subministro de equipos multifunción e da xestión organizativa para a súa posta en marcha.

A Consellería tamén dotou de sistemas de gravación audiovisual a catro salas de vistas da Audiencia Provincial e dos xulgados de Menores e do Social, para o que achegou un total de 32.000 euros. Do mesmo xeito, tamén se dotou de sistema de videoconferencia IP a todos os postos que integran na sede xudicial da capital os colectivos de fiscais, médicos forenses e membros dos equipos psicosociais do IMELGA, o equipo técnico da xurisdicción de menores e o equipo lingüístico de xustiza.

Nesta liña, dotouse de ordenadores portátiles a todos os maxistrados, fiscais e médicos forenses de Ourense, renováronse todas as impresoras de despacho dos maxistrados, secretarios, fiscais e médicos forenses e instaláronse pantallas de TFT en todos os postos de traballo con ordenadores de sobremesa, así como teclados de última xeración con lector de tarxeta criptográfica incorporado. Por último, renovouse o Centro de Proceso de Datos con novos servidores informáticos e a súa liña de comunicación co centro de xestión de rede, aumentando a velocidade de conexión a 100 Mb.

Futuras accións
Na actualidade estanse a dixitalizar os libros do Rexistro Civil ata o ano 1950, labor que leva a cabo RED.ES en virtude do convenio do programa Rexistro Civil en Liña, no que a Xunta participa xunto con eles e co Ministerio de Xustiza. O 89,63 % do traballo de dixitalización (405 tomos) xa está realizado, e a Dirección Xeral de Xustiza é quen asume a formación dos funcionarios para a utilización da funcionalidades relativas ás inscricións dixitalizadas.

Nas próximas semanas instalarase un segundo sistema de videoconferencia RDSI no Pazo de Xustiza, ao que se dotará tamén da terceira fase de arquivos móbiles, primeira no edificio anexo. Ademais, nos vindeiros meses está prevista a informatización dos xulgados de primeira instancia, instrucción e penal coa aplicación Minerva; a implantación do sistema de notificacións telemáticas LEXNET; a dotación de sinatura electrónica aos secretarios xudiciais e funcionarios; a implantación dun sistema central de xestión audiovisual de todas as salas do Pazo de Xustiza e do edificio anexo -con subministradores automáticos de copias das gravacións das vistas para avogados e procuradores, pantallas de información ao cidadán e sistemas de megafonía para a xestión das salas de audiencia-; e a dotación de mobiliario, equipamento e tecnoloxías de información e comunicación ao xulgado de primeira instancia de nova creación.

Provincia
No ámbito provincial, nos últimos meses se teñen renovado os servidores informáticos e implantada a aplicación procesal Minerva nos xulgados do Carballiño, O Barco de Valdeorras, Verín, Bande, A Pobra de Trives, Celanova, Xinzo de Limia e Ribadavia, localidades nas que tamén se teñen informatizado e galeguizado –coa aplicación INFOREG 4- os rexistros civís. A isto hai que sumar a dotación de mobiliario do novo edificio xudicial de Bande.

A Xunta ten implantado o sistema de videoconferencia IP nos despachos de todos os xuíces de primeira instancia e instrucción dos oito partidos xudiciais das vilas ourensás, e ten realizado o cableado e a instalación de routers de conexión coa rede corporativa da Xunta para a informatización, no marco do programa Rexistro Civil en liña, dos xulgados de paz de Arnoia, Beade, Castrelo de Miño, Gomesende, A Gudiña, Leiro, Lobios, A Mezquita, Pontedeva, San Amaro, A Veiga, Viana do Volo e Vilar de Santos. Nas próximas semanas realizarase a subministración e instalación de ordenadores persoais e equipos multifunción -impresoras, fotocopiadoras, escáner e fax- para a informatización, destes xulgados de paz.

Nos vindeiros meses está previsto que se realice o cableado, a conexión á rede corporativa e o subministro de equipos multifunción e ordenadores do resto dos xulgados de paz da provincia, así como a formación de usuarios nos xulgados de paz da provincia da aplicación INFOREG 4, entrega de contas e informatización dos rexistros civís delegados (xulgados de paz).

Un artículo de José Antonio Sierra

domingo, 29 de junio de 2008

Arconada ha sido vengado

¡HEMOS PODIDO!
Arconada ha sido vengado:


Ahora hace falta un mundial para vengar a Luis Enrique:Pero, de momento, fiesta:

Torres:
¡Cómo corres!

"No tó va ser fubol".

Seguramente ya lo habrás visto pero pocas horas de la final aquí un vídeo de como salvó el pellejo Kubica en Canadá el año pasado.Por cambiar un poco.

sábado, 28 de junio de 2008

Yo también odio los atajos de teclado.

Si no lo puedo hacer con el ratón no lo hago:

Al menos con la mano diestra.
Estaba colgado en El Perchero

Metedura de pata hasta el fondo.

Aun queda imaginación a la hora de hacer anuncios:

La mirada de la tía al final es terrorífica.
Visto en Desviando Ando.

Habrá cambios.


A Veiga.web

Pleito por el agua en Zaragoza


Pues parece antigua la relación de Zaragoza con el agua.
Esta es la Tabula Contrebiensis, hallada en Botorrita (Zaragoza) en la que se detalla “El pleito más antiguo de España, data del año 87 a.C. y cuenta el pleito entre dos vecinos por una canalización.
El texto en latín, la traducción y enlaces de interés en El país de las curiosidades

¿Tienes tiempo?

Si tienes un rato libre mira esto:

Lo vi en el videoblog de Yelqtls

Arte de doblar las camisetas

Llevo un rato practicando y no hay manera.

viernes, 27 de junio de 2008

Las caras de la mona de Lisa.Lo vi en Vageante, vete allí si quieres velo mas grande.

Me uno a los que le suplican al gafe que no lo hagasinaccesorios.tv
También en Manologos punto y coma y su pobre diario.

Actualización: Domingo 29 de junio 16:07h

Mas información en este post de SpiderPig si quieres saber por qué lo consideramos gafe.
Si hay hasta un par de sitios dedicados en exclusiva a este tema: Zapatero No Vayas.com y Ayúdanos a que no venga a Viena.es

No te enfades que es peor.

Supón que te has comprado un monopatín y es una mierda, pues mejor que no te pongas a darle pisotones que ya sabes lo que pasa cuando pisoteas la mierda como el Freddy Krueger este:


BlogDivertido

Otra chorrada

He visto que si, que el post que había aqui era una chorrada, así que lo he mandado al cajón de las chorradas.

Regalo original

El presidente de Suiza Pascal Couchepin ha visitado hoy Expo Zaragoza y ha hecho a la ciudad un regalo muy original:
Un reloj.
¡Lo que la habrá costado decidirse!

jueves, 26 de junio de 2008

Motorhead - Overkill

Algo corto y suave para celebrar el pase de los nuestros a la final:

PodemosDentro de 15 minutos
Semifinal del Campeonato de Europa de Futbol
Rusia - España:

¡Podemos!

Actualización minuto 20:
0-0
Actualización final 1ª parte:
0-0
Actualización minuto 6 y medio de la 2ª parte:
GOOOOOOOL DE ESPAÑA!!
Actualización minuto 73 de partido:
GOOOOOOOL DE ESPAÑA!
!
Actualización minuto 81 de partido:
GOL GOL GOL DE ESPAÑA!!

Actualización final del partido:
¡ A LA FINAL!!


Estamos de fiesta.


Andrés está de cumpleaños.

Tocando las pelotas.

Para ir haciendo un poco de boca para esta noche:


El blog de Alcanjo

miércoles, 25 de junio de 2008

Mate desde el quinto coño.

Vamos a por el tercero de la tarde.
A la japonesa:

¿Como te ha quedado el cuerpo?
Visto en: zappinternet

Premio árbol de la amistad

He intentado poner un post de agradecimiento al premio de me ha dado la warra de los mundos pero poco ha faltado para cargarme el blog. Nada funcionaba bien así que mejor lo borro y hago otro que ya no saldrá tan currado como el anterior .

El premio se lo quiero dedicar a este post de Senovilla, aprovechando que Kurt ha puesto al premio el nombre de "Árvore da amizade" no se si voluntaria o involuntariamente.

También se lo quiero dedicar a un vago que anda navegando por ahí: Vageante

Solidarios

Via email. Gracias José Antonio.

Miembras inferiorizadasYa no llegaba con las Miebras, ahora la Señora Ministra de Igualdad, Bibiana Aído se ha sacado un nuevo término de la chistera:

Inferiorizadas.

Lo escuché esta mañana en la radio, ya buscaré la referencia en audio o vídeo.

Actualización 26.o6.08

De momento se han hecho eco de la noticia:

El confidencial
20 minutos
Y un blog sin nombre (mujeraldia)

Ya pensé que lo había soñado al no ver ninguna referencia al suceso.

Foto: periodistadigital.com

martes, 24 de junio de 2008

Record de visitas en un solo día.

Para mi que se ha roto el contador porque 328 visitas en un solo día cuando aún falta una hora para que se acabe rompe todas mis estadísticas que oscilan en torno a las 60.

Iniciativa de "El buen karma"

"El buen karma" ha creado una iniciativa en la que puedes participar visitando el siguiente enlace:
http://elbuenkarma.blogspot.com/2008/06/forma-parte-de-los-18-de-el-buen-karma.html

El banner tiene que ser de 39 x 39 pixeles, el mismo tamaño que los cuadrados que hay en la pagina del enlace a la derecha, para que queden todos iguales.

Ofrece algo importante, los blogs que se apunten aparezcan en una parte privilegiada del blog para que se puedan ver mas entrar en la pagina.

La tormenta nos agotó.

El domingo 22 de junio de 2008, cinco de la mañana (aproximadamente) se desencadenó aquí una fuerte tormenta con lluvia truenos y granizo, sobretodo granizo.
Yo desperté y me asomé a la ventada para ver la calle cuajada de piedras de hielo del tamaño de nueces como mínimo.
Me acosté de nuevo pero fui incapaz de dormir hasta que no terminó la tormenta.
Por la mañana (lunes) me levanté agotado, con la sensación de no haber dormido pero no me ocurrió a mi solo, mi mujer, a pesar de que yo se que no despertó (al menos no se desveló de todo como yo), me habló de la tormenta, de haberla escuchado y de la sensación de agotamiento que la invadía.
Llegué al trabajo y mi jefe estaba cansado, los clientes estaban cansados, los vecinos estaban cansados, y mis compañeros estaban casados; estos últimos, jóvenes, lo estaban porque habían celebrado el pase a semifinales de la selección como si de la final se tratara, pero a lo que voy, todos estábamos cansados.
¡Que poca cosa somos y con que facilidad nos vence la naturaleza cuando se pone.!

Tatuajes

A mi nunca me han gustado mucho los tatuajes pero debo reconocer que algunos son verdaderas obras de arte.

He visto este post (Convención del tatuaje ) en Desde la tienda y quiero compartirlo contigo.

Terrible accidente

Este vídeo lo he visto ya hace algún tiempo pero no puedo evitar pensar en él cada vez que entro en un túnel (aviso: Puede herir tu sensibilidad).


Por favor, a todos los camioneros, cuando entréis en un túnel que sea con cuidado.

lunes, 23 de junio de 2008

Falda escocesa

¿Por qué no se usa ropa interior debajo de la falda escocesa?

Los kilts, son las faldas que portan los hombres en las típicas vestimentas escocesas, siendo una tradición cultural que se luce en ocasiones especiales, como fiestas o celebraciones.

Es una falda hecha a mano que consta de 7 a 8 metros de tela repartidos de unos 25 a 29 pliegues, llegando a rondar el precio de 750 euros.

Lo de ir sin ropa interior, era ir de regimiento y de reglamento militar, una antigua tradición. En los años 50, los soldados con kilt, eran inspeccionados por los sargentos usando un espejo anexado a un palo, para comprobar si “estaban frescos”.

Amebas a la deriva

Lo prometido es deudaSi, lo prometido es deuda así que hoy le toca al número 2.

Ayer te contaba que se me había ocurrido un juego para matar los nervios mientras España se jugaba los cuartos con los italianos.

La verdad es que es una chorrada pero al fin y al cabo es la base de la navegación por internet, así voy a repetir la experiencia a ver que sale.

Parto como ayer de mi blog (¿dónde si no?) y esta vez me voy al segundo de mis enlaces en el blogroll e intentaré seguir al segundo de cada uno me vaya llevando.

Mi segundo enlace es Pensamientos JFS, mi campeón, que nos habla de EL ABOGADO QUE TUMBO A LA SGAE, un post sobre los usos de esta maldita asociación.

Senovilla tiene como segundo enlace a Amigos de Peñafiel , con esta web salimos de la zona de blogs y entramos en la de webs.

El segundo enlace de Peña Zarrapas, verdadero nombre de los que Senovilla llama Amigos de Peñafiel tiene como segundo enlace a Fondomania una web con todo tipo de fondos de pantalla.

Esta web tiene como segundo enlace a Motogrupo RPM una web de O Ribeiro, aquí cerquita de mi posición.

Estos aficionados al motor enlazan en segundo lugar a una web comercial así que aquí se acaba por hoy el juego.

CA CHORRA

Algunos son sus compañeros desde los primeros días, otros se han ido sumando, aportándole todos experiencias, vivencias, mayor conocimiento de distintas situaciones...música, poesía, fotografía, pintura, aquí se dan cita los escritores, comunicadores, artistas...a los que está agradecida por todo el AMOR!!!.

Anímate a visitarlos no pondría aquí a mala gente.
Solo tienes que PICAR AQUÍ.

domingo, 22 de junio de 2008

Se acabó la maldición

Por fin se acabó la maldición, España ha pasado de cuartos y en un 22 de Junio.
A alguna empresa pesimista le saldrá caro.

Actualización 23.06.08:SpiderPig

En vivo y en directo

El partido me decepcionaba así que me inventé un juego:

Ir al primer enlace de mi blog y de allí al primer enlace de todos los blogs a los que el camino me lleve.

Y este es el resultado:

Mi blog: Logio, el blog de Eulogio y hoy en mi Blogroll el primero que aparece (En cabeza siempre el último que haya actualizado) es Academia Cajander que nos habla de La Neurocopa, como es amiguete y el tema me gusta le dejo un comentario y sigo adelante:

Academia Cajander tiene a la cabeza de su blogroll a Calle Real que nos  cuenta QUÉ ES EL “MÁRKETING MIX”

Calle Real tiene a la cabeza de su blogroll a la Academia Cajander

Fracaso total, se acabó el juego, me voy a ver la segunda parte.

Mañana igual pruebo con el segundo enlace.

Sin comentarios


Diario de un yogur caducado

El Rincón de Opaito

He leído en El Rincón de Opaito que un minusválido es interceptado en Galicia cuando iba por la autovía en camilla.

Buscaba un prostíbulo y se equivocó de acceso.

SOLSTICIOS: ORIGENES DE LA FIESTA DEL FUEGO


El 21 de junio se celebra en el hemisferio norte el día más largo del año. La naturaleza y el hombre se disponen a celebrar una fiesta cargada de poder y magia.
Desde antiguo, hadas y dioses andan sueltos por los campos, y los agricultores dan gracias por el verano, las cosechas, las frutas... Es el momento idóneo para pedir por la fecundidad de la tierra y de los mismos hombres.

Así empieza el magnífico post que sobre este tema hay en Alicante vivo
Gracias a Josete.

3º Equipo

Aquí, ademas de local y visitante había un 3º equipo.

Y las abejas atacaron.

Wish You Were Here

Ya puse este tema como fondo a uno de mis vídeos hace tiempo pero me sigue fascinando la canción así que quiero mostrártela en otro vídeo.

sábado, 21 de junio de 2008

Ese foro que tanto trabajo ha dado.

Por fin mi amigo y benefactor Marcelino ha hecho el trabajo de reconstruir el maltrecho foro de valdeorras.soios.com con una sustancial mejora, la de que ahora se pueden insertar vídeos. (VER)

Gracias maestro, se que pronto este blog podrá ir para casa.

Personaje que me gusta.

Gigante, pelirrojo y soberbio.

RAMSÉS II

Es, posiblemente, el faraón más importante de la historia egipcia; tanto por los hitos de su longevo reinado como por su espectacular legado constructivo. Ocupó el trono durante 66 años jalonados por notables avances administrativos y culturales, así como por victoriosas campañas bélicas que todavía se toman como ejemplo.

Muy Interesante

Te aconsejo leer Sinué el egipcio, es una novela histórica apasionante.

Tragedia en mi barrio

Un hombre de 46 años falleció ayer en accidente laboral a las puertas de mi casa; deja viuda y un hijo menor de edad.
La voz de Galicia

Congreso del PP.

Todo indica que este será el resultado del congreso del Pp.

El blog de Napi

El instante justo.

Foto sacada en el momento justo en el que el globo lleno de agua revienta

En Aquí estuve ayer hay mas momentos justos, algunos preciosos.

Para los yogures que rondamos los 40


Lo recomiendan en vageante.com

viernes, 20 de junio de 2008

Yo mi me conmigo


Ya hace algún tiempo que vi este montaje en el blog de Isidro y cada vez que paso por su blog (que lo hago de vez en cuando) me acerco a verlo, no sé por qué.
Quizás porque la cocina me recuerda mucho a aquella en la que me crié. (porque ante no había sala ni salón y "la vida" se hacía en la cocina)

Regalos.

No le regalé nada a Jimmy por su cumpleaños porque no encontré nada que me gustara.
Cuando por fin lo encontré resulta que ya se lo había regalado Manolo, así que voy a ayudarle a pagarlo.

Qué lo disfrutes.

Felicidades.

También quiero felicitar a Malina pero para ella tengo otro regalo, mas tradicional:

jueves, 19 de junio de 2008

La maldición del 22 de junio

Mal día le ha tocado a España para jugar contra Italia, el maldito (futbolísticamente hablando) 22 de Junio.

Tres veces ha caído en una eliminatoria en la misma fecha y en la tanda de penaltis.

Entre pitos y flautas la maldición lleva sobre la selección 22 años ya.

(Me lo contaron en el trabajo, gracias Jose.)

Mozilla / Explorer


Se sincero, ¿que captura ves mejor?.
Pues eso, que debo ser un bicho raro, todos alabando al Mozilla y poniendo a caldo al Explorer y no no veo tanta diferencia como dicen; donde si veo diferencia es a la hora de leer lo que hay escrito en la pantalla y yo lo leo mejor con el IE.

Como gustar me gusta mas el Firefox pero le veo este problema... a todos le veo este problema.

A ver si hay alguien que me pueda decir como ver el texto el Mozilla con la misma calidad que en IE. Se lo agradecería.

Ahora Italia.

miércoles, 18 de junio de 2008

Expo-tadores.

¿Recuerdas lo que hablamos hace unos días de las 65 horas? Pues parece que están haciendo algo parecido en la Expo de Zaragoza según nos cuenta 20 minutos.

Me he enterado gracias a
El mosquitero

¿Dónde están los sindicatos?
Jamás he visto un inspector de trabajo.
¿Existen?

El parque de los monstruos


El conde jorobado Pier Orsini mandó diseñar un jardín que reflejara el dolor que sentía en su corazón por la muerte de su esposa.

El autor sería Pirro Ligorio quien también terminaría la Basílica de San Pedro tras la muerte de Miguel Angel.


Este es un resumen del post publicado en anfrix

martes, 17 de junio de 2008

Senderismo

Tengo un post nuevo en Río Xares, otro de mis blogs.
A los que seáis "de por aquí" os interesará.
Es una buena noticia.

lunes, 16 de junio de 2008

Orgullosos de ser pervertidos.


Estaba yo haciendo la ronda por esta mi comunidad (fueron muchos años de segurata) cuando al abrir la puerta de Las Erinias me topé con el post: Stop pedofilia que me llevó a La Razón Digital y allí, al igual que Sonia tardé lo mio en reaccionar.

¡Estos hijos de la gran puta no tienen un día del orgullo pedófilo!
Y los últimos que han pillado, ¡no querían montar una guardería!
Pero ¿qué coño de mundo es este?¿Cómo puede alguien reivindicar un día del orgullo pedófilo sin que esté ya en la cárcel por terrorista?

Me uno al llamamiento de Sonia, si navegando te los encuentras...

D E N U N C I A L O A Q U I:


parapequesJorge y Lucía, la hermosura personalizada y autores de PARAPEQUES, han dado a Laura y Andrés, mis pelirrojillos, este hermoso premio:


Laura ha luchado para hacer su primer comentario pero al fin lo ha conseguido.
Puedes verlo aqui.

Una paisana mia "El Alma" de Expo Zaragoza.

Una mujer natural de Trives, (aqui al ladito) afincada en Zaragoza ideó la Expo 2008 como homenaje a su hijo fallecido.

El amante


Asi, con dos... ruedas.

Desvariando ando.

domingo, 15 de junio de 2008

Moonlight Shadow

Hacía tiempo que no ponía música:

De: mrthunderbird

Y quiero dedicársela a Gato web, me sigue fascinando To France

Dia mundial del Medio Ambiente.


El blog de Medussa ha añadido un evento al calendario:
Tenemos que empezar a tomarlo en serio, ayer por la noche vi un documental desolador sobre los Iceberg que me asustó.

Fotos de otra tarde lluviosa.

Hoy he salido solo y solo un ratito

La aldea de Vilaboa en el margen izquierdo del rio Xares, cerca de la presa de Prada.
No salí a sacar fotos pero la cámara fue conmigo.

El castillo de O Bolo
De las fotos que hice subí estas tres a Panoramio

Colores en el camino

Un coche de madera


Tengo un vecino que ha tuneado el coche con efecto madera.
En la foto no se aprecia bien y eso que me he peleado un rato con el photoshop.
El coche es auténtico, es así.

Premio Perfecto Blog 2008

De nuevo La warra de los mundos repartiendo premios.
También se lo voy a dar a los miembros de la comunidad.

Tratando de perder la vergüenza

JIMMY, TONI, MANOLO y SENOVILLA, todos han hecho ya su video para perder la vegüenza, ellos te contarán de que va esto.

Por mi parte lo siento, es superior a mi, me siento incapaz de hablarle a la cámara, he tenido que usar mis dos comodines.

Solo quería presentártelos.Actualización 20:30h:

A ver que lo explico:

La idea era que repitieran varias veces una frase para luego usar la que quedara mejor, pero me gustaron mas las tomas falsas.
Bueno.... Todas fueron falsas.

A ver quien se anima a perder la vergüenza.
¿KIKELIN ?, ¿Josete ?, ¿Amio Cajander ?...
Rosita, tu puedes mejorarlo, pero cuando te sientas mejor
Kurt ¿Y tu qué?, ¿no te animas?

El legado de Cela

Con todos los respetos para todas las orientaciones sexuales te aconsejo que no te pierdas este post de caduca hoy:


...El culo no donaré,
pues siempre existe un confuso
que pueda darle mal uso
al culo que yo doné.
Muchos años lo cuidé
lavándomelo a menudo.
Para que un cirujano boludo
en dicha transplantación
se lo ponga a un maricón
y muerto me den por el culo."

sábado, 14 de junio de 2008

Calendario de eventos

Este es el calendario de Logio.

Esto está todavía en fase Beta así que acepto sugerencias.

Premio Angoperlito

La Warra de los mundos me ha otorgado el premio Angoperlito.

Un premio al estilo personal que quiero compartir con:

Toda mi comunidad, también llamado por ahí:

Ta, chán....

LA CUADRILLA.

Premio crónica de una unión anunciada 2008

Pitufina y Rosita me han honrado con un premio recién creado por el nuevo blog que ha nacido de la unión de sus talentos:

Premio:

Crónica de una unión anunciada

No es el típico Meme que busca reproducirse desesperadamente, (aunque por la imagen pudiera parecer que si) no, es un premio otorgado sin condiciones así que me lo quedaré, mas que nada porque creo que no soy quien paran regalar una cosa así. :o)

Cargar el iPod con una cebolla

Ni centrales nucleares ni petróleo ni embalses, se puede cargar con una simple cebolla y una bebida isotónica.

ilmaistro.com

La mentira del gobierno en la huelga del transporte.

Aconsejo leer este post de El mosquitero pues es información de primera mano, de un camionero desgraciadamente en paro:

La mentira del gobierno en la huelga del transporte.

Diálogo de borregos

Cosa curiosa la que me ha pasado hoy.

Ha sonado el teléfono y al otro lado estaba la voz de uno de mis concuñados y su tontería habitual:

-¡ Cuñaaaao!, ¿qué tal?.
- ¡Hola tío!, aquí, con el ordenata.
- Que ya he salido y voy de camino.
- ¿Por dónde vienes?
- He parado a desayunar en El gato negro.
- ¿Dónde?
- El gato negro, el restaurante en el que comimos la última vez.
- No conozco ningún restaurante llamado asi.
- Pero ….¿con quién hablo?
- Con Eulogio, y ¿tú quien eres?
- Soy Jose y no, yo llamé a Carlos mi cuñado.
- Pues no, yo no soy Carlos, soy Eulogio, tu otro Cuñao.
- Si yo no tengo ningún cuñado llamado Eulogio.
- Entonces ¿qué Jose eres?
- Jose Tal.
- Perdona, pero creí que eras Jose Cual, mi cuñado, tiene la voz parecida a la tuya, habíamos quedado para hoy y siempre me saluda con el ¡Cuñaaaaao! de los …..., además, Jose Cual tiene otro cuñado llamado Carlos.
- Perdona tu, tu voz se parece también a la de mi cuñado, ese con el que había quedado y que siempre está delante del ordenador.

Ceremonias con contenido sexual

En Días de Sexo he encontrado este post con información sobre ceremonias con contenido sexual en el antiguo Egipto.

En el Antiguo Egipto, incluso un poco antes, las sacerdotisas tenían por costumbre homenajear a la diosa madre por medio de la realización de ceremoniales de alto contenido sexual. Dicho ceremonial, que por cierto se realizaba ante la atenta mirada de los eunucos, consistía en que la sacerdotisa tenía que auto estimularse sexualmente ayudada de algún objeto que tuviera forma de falo, de miembro viril masculino, (imagino que se trataría de algún objeto especialmente creado para tal efecto y que se guardara en el mismo templo). (Seguir)

Yo me pregunto si hay otras culturas con ceremonias similares así que pongo en el Google: Ceremonias con contenido sexual y resulta que este post mio está sorprendentemente el primero de la clase.

Anécdotas a parte, si sabes de alguna ceremonia similar dímelo y enriquecemos este post.

Murió Sentido Común

Copio y pego este texto visto hace un rato en El pito doble, por si quieres venir conmigo a llevar flores a su tumba:Hoy lloramos la muerte de un querido amigo, Sentido Común, que ha estado entre nosotros durante muchos años.
Nadie sabe a ciencia cierta cuántos años tenía, puesto que los datos sobre su nacimiento hace mucho que se han perdido en los vericuetos de la burocracia.
Será recordado por haber sabido cultivar lecciones tan valiosas como que “hay que trabajar para poder tener un techo propio sobre la cabeza”, “que se necesita leer todos los días un poco”, “saber por qué los pájaros que madrugan consiguen lombrices”, y también por reconocer la validez de frases tales como “la vida no siempre es justa”, y “tal vez haya sido yo el culpable”.
Sentido Común vivió bajo simples y eficaces consignas (”no gastes más de lo que ganas”) y estrategias patentables confiables (”los adultos, no los niños, están a cargo”).
Su salud comenzó a deteriorarse rápidamente cuando se aplicaron reglas bien intencionadas pero ineficaces: informes respecto de un niño de seis años acusado de abuso sexual por haber dado un beso a una compañera de clase; adolescentes que debieron irse a otro colegio por haber denunciado a un compañero distribuidor de droga, y una maestra despedida por reprender a un alumno indisciplinado, sólo hicieron que empeorara su condición.
Sentido Común perdió terreno cuando los padres atacaron a los maestros sólo por hacer el trabajo en el que ellos fracasaron: disciplinar a sus ingobernables hijos.
Declinó aún más cuando las escuelas debieron requerir un permiso de los padres para administrar una aspirina, poner protector solar o colocar una tirita a un alumno -aunque eso sí, no podían informar a los padres si una alumna estaba embarazada y quería abortar.
Sentido Común perdió el deseo de vivir cuando los Diez Mandamientos se convirtieron en material risible, algunas iglesias en negocios y los criminales empezaron a recibir mejor trato que sus víctimas.
Para Sentido Común fue un duro golpe que uno ya no pueda defenderse de un ladrón en su propia casa, pero que el ladrón pueda demandarnos por agresión; y que si un policía mata a un ladrón, incluso si éste estaba armado, sea inmediatamente investigado por exceso de defensa, cuando no acusado de Gatillo fácil.
La muerte de Sentido Común fue precedida por la de sus padres, Verdad y Confianza, la de su esposa Discreción, la de su hija Responsabilidad y la de su hijo Raciocinio.
Lo sobreviven sus tres hermanastros: Conozco Mis Derechos, Otro Tiene la Culpa , y Soy Una Víctima de la Sociedad.
No hubo mucha gente en su funeral porque muy pocos se enteraron de que se había ido.jueves, 12 de junio de 2008

Ni de coña.

Me sumo a la campaña que he visto en Mangas Verdes:
“La propuesta de la comisión europea de aumentar la jornada semanal a 65 horas representa una lamentable involución y un atentado contra los derechos de los trabajadores”.

Hay que decirle a los políticos, esos que terminan la semana los jueves, que se metan la jornada de 65 horas por donde ellos saben. Yo votaré por el que vaya en contra de esta burrada y solo cambiaré mi voto si aparece alguno ofreciendo las 35.

Y no vale decir que sería voluntario que ya hay demasiados por ahí haciendo horas "voluntariamente".

MOVILIZATE:

- Coloca el banner en tu web o blog.
- Haz un post sobre el tema.
- Envíalo por mail a todos tus amigos.
- Hazle saber a los eurodiputados de tu país que NO LES VOTARÁS si aprueban la medida con su voto.
Aquí tienes el listado de mails de los eurodiputados
- Traduce la campaña a tu idioma y extiéndela en tu país.

Toda la información en NetoRatón.
También en Tuenti y Facebook.

martes, 10 de junio de 2008

EL VIDEO MAS VISTO DE YOUTUBE.

No se si es el mas visto pero me ha gustado.


Cómo decía mi abuelo:
- A todo hay quien gane.

Ya que hablamos de cuevas...


Las cuevas del Diablo se encuentran en Alcalá del Júcar (Albacete). Su origen se remonta al año 1905, fecha en la que fueron excavadas. Están restauradas desde hace varios años y se comunican por el interior de la montaña con las cuevas del Rey Garadén.
Copiado literalmente de Semiespacio
Cueva del Diablo - Alcalá del Júcar

Los ermitaños cambiaron el país.


Cuando ellos se unieron surgieron los monasterios y a partir de ahí un nuevo episodio de la historia.

Dardo 2008

Como siempre La Warra de los mundos se ha acordado de mi y me ha dado el premio:

Dardo 2008

Esta vez quiero compartirlo con:

- La niña de las naranjas, :o)

- El último que cierre la puerta.

- Diario de nunca jamás.

- Reflexiones de un freak con mucha solera y tablas.

Risa contagiosa.

Menos mal que hay videos como este:

Desde mi escritorio.

El miserable.

El que tenga dedos que silve.

Danza Rusa

Coreografía dificililla.

lunes, 9 de junio de 2008

Llenando los pulmones.

Ando un poco tenso así que el domingo subí a Roblido a llenar los pulmones

Otro regalillo.

Senovilla ha "regalado" este vídeo a todos los que le votamos en un concurso que ha fomentado http://www.nobelprizeblog.com/


No se yo....

Será que solo ha conseguido el 4º lugar cuando se merecía mas.

Él es la excepción a este post.

Que no encotraba yo la palabra...

domingo, 8 de junio de 2008

Eulogio "El Ermitaño"

Pues no va desencaminado Senovilla al llamarme con cariño "El Ermitaño" pues si, soy de la "Casa del Ermitaño" y hasta ahora no he hecho uso de este "Título".

A Ver cuantos Ermitaños mas hay por ahí:

- La cueva del Ermitaño.

- Blog del ciervo ermitaño.

- El cuervo ermitaño.

- La foto viene de un post de ¿Te lo cuento o te lo explico?

1909 1912 A cerca de...... A Coruña A estrada A grito limpio A Lama A Rúa A Veiga Abandonado Abril Aburrimiento Accesorios Accidentes Aceveda Acevedo acontecimientos blog Acrobacias Actualidad Acuña ADN Aeropuertos afilador Agenda Agradecimientos aguas Aguilar de Campoo Albergueria Alcántara Alcántara. Alertas Alfonso Alfonso X Allariz Alto de Cobelo Álvarez de Toledo Amaneceres Amenaza Amigos Amio Cajander Ancares Ancestros Anécdotas Animación Animales Anjanuca. Antas de Ulloa antiguedad. antípodas Anuncios Apellidos Aprendiendo Apuntes varios Aquinaga Aragón Arboles Archivos Arcos Ares Armada Armas Arqueología Arquitectura Arte Artistadas As Ermidas As Ermitas Asesinos Asociación Galega de Xenealoxía Asociaciones Asperger Atapuerca Atardeceres Austrias Autismo Autocaravanas Aventuras Averías Avila Aviones ayuda Ayuno Baiona. Baloncesto Barcenaciones Barricada Basilio Doré Berga Berlanga de Duero. Betanzos Bicicletas Bierzo Billar bisabuelos Blasones blogosfera. Blogroll Blogs Bodas Boiro Borbones Botellón Breves Burgps cabreos Cáceres Cagadas. Calendario Cámaras Cambados Cambios Camino. Campañas Campeones Can Vivot Cantabria Cantigas Sta. Mª Capillas Carracedo Cartografía Casa de Alba Casa solar Casas Solariegas Castillo de Cornatel. Castillo de Pambre Castillos Castro Castrocaldelas Castromarigo Casualidades Catástrofes Catedrales Cazadores de blasones. Celanova Celavente Celebraciones. Cementerios Cerdos Ceremonias Cernego Cesar José Quiroga Chapapote Chimenea Chorradas Chorradas. Ciencia Ciencia Ficción Cigarrosa cine Circo Ciudades Clásicos Coches Cocina Codi Colaboraciones Comentaristas Comic Comunicados Concursos Confesiones Convivencia. Córgomo Correos Cortos Coruña cosas mías. Cosmos Costumbres Cremita crisis Cristo da Ascensión Cuadrilla Cuarentones Cuaresma Cubo de Rubik Cuentos Cuevas Cultivo cultura Curiosidades Danza Dchso. Humanos De lo visto hoy Decoración Dedicatorias Deep Purple Definición Delitos Denuncias Deportes Descendientes Deseos Desfiles despedidas Destaca Diego Diéguez Difícil de .... Dilemas. Dios mío Diseño Dispensas documentales Drácula Drogas Drum Duet drums Dudas razonables Eclipse Edreira educación Efemerides Egipto El caso de los 420 euros. Elecciones Emigración Encuentros. encuestas Energias Enfermedades Enigmas. ENLACES Ensaladas. entrevistas entroido Ermitaños Errores escayola Escribe tu historia. Eslava Espacio España va mal. Espectáculo espuma Estaciones Estadísticas Estados de ánimo. Estados Unidos Estirpes Eu Galego Eventos Exilio Experimentos Explorer exposiciones Extraterrestres fabulas Facebook familia Fantasmas Fauna Favoritos Felicitaciones. Festivales fiestas Figueroa Filosofía Flora Folk Fonseca Fontei Fontey Formula 1 Foros fosforos Fotografía Fotomaf Fracasos Frases célebres Frikis Frio Fuego fuentes Futbol Futuro Gaioso Galicia Galloso Gayoso Gaza Gemelogía personal. Genealogía Génesis Genética Genogramas Gentes y mentes globalización Glosario Google Gran Hermano Gripe porcina Grupos Guerra Guipúzcoa Guzmán Haley Hemeroteca heráldica Heráldica de Villafranca del Bierzo Herramientas Hidalguía Hielo Hispagen Historia historias Hombres Hondarribia Hormiguero Hospitalarios Huelga huerto Humanos Humor Ibañez Iglesia Iglesia de San Estebo Iglesias Ilusiones Ilustraciones Incendios Infamias Iniciativas Instituto de Estudios Bercianos Internet Inventos Investigación Japón Japos Jardines Jesucristo Josete Jovita Juan Luis Osorio Montenegro Juegos Jugando. Justicia Kite Buggy L.B.E La Palma La Renga Lamalonga Lamela Lápidas Larouco Lasso de Mendoza Leiro León Leyendas Libros Liérganes linajes listas Locutores Logio Los Cinco Los del gas Losada Luar na Lubre Lugares Lugo Madrid Magia Mala leche Mala Rodriguez Maldiciones Mallorca Malos ratos Mamporros Manda carallo Mantras Manu Chao Manualidades Mar Maralogio Mariano Marketing Mas vistas. Mascota Mascotas Matemáticas Medicina Nuclear Medievalismo Meditación Meigas fora. Mejor blog melancolía memes Memoria Mendoza Meninas Mentiras Mercedes Mesopotamia Metallica Metrosexual Mi entorno mi entorno. Miedos Mike Oldfield Milagros mimos Mis espacios Mis fotos Mis fricadas. Mis sitios. Mitos Mona Lisa Monasterios Mondragón Mones Monforte Monforte de Lemos Monstruos Montefurado Monterrey Monumentos Mormentelos Moscoso Mostacho Mosteiros Motor Motorhead Motos Mozilla Museos Musica Música Naturaleza Naufragios Navarra Navidad Neandertales Niñas Noche Nociones. Noguerol Noia Nostalgia Noticias Números O Barco O Bolo O Castro O Real O Sabiñao Obama Objetos octubre Oficina Oh Olite. Ollo Online Opaitos Opinando Opinando ando. Opinando ando. Actualidad Opinión Oporto Orden de San Juan Orden del temple Origen de los apellidos Orozco Ortigueira Oseira Osorio Otazu Ourense Outeiro de Rei Paco de Lucía. Padres e hijos. Paisajes Paises Palas de Rei Paleografia Pallozas Palma de Mallorca Palmeira Palomar Pambre Pamplona Pandereteiras Pangea Panoramio Para pensar Parecidos parentescos partidas de bautismo Pasado Paseos Pastor alemán Patiño patrimonio Pazos Pdf Penouta Peña Trevinca Peñalosa Periquitos. Perro Personajes Personal Petín Phil Collins Photoshop Piano Pink Floyd Pintura Piratas Pisos Pizarrapilar Plantas Pleitos Poetas Polución Ponce de León Ponferrada Pornografía Portadas Portomarín. Portomourisco Post de las visitas Prada PradaWeb Preguntas. Prehistoria Premios Premios. Prensa Primavera Primeros pasos Primos Problemas Prodigios Proezas Profecías Profesionales. Promesa Promos Propuestas Propuestas. Protesta Proyectos Pruebas Publicaciones Publicidad Puentes Punto G Que se yo Quedada Quedadas Quiroga radio Rainbow Rallye Raxo Recuerdos recursos Reflexionando Regalos regatas Registro Civil Relatos Religion Renograma Repasos mensuales Repasos semanales Resaca Resúmenes retos Retranca Reyes Ribadelago Ribadulla Ribeira Sacra Richard Wright rincones Rio Sil Rio Xares Rivadeneira Roblido Roma Romerías Rubiá Ruedas Rufadas Ruido Rumores Rutas Sabina Salgado Samos Sampaios San Miguel de las dueñas. San Paio San Xoan de Rio San Xusto Sanabria Santa Comba Santa Compaña Santa Cristina Santa Marta de Tera Santa Tegra Santiago Santiago de Compostela Santillana del Mar Sarinha Sarmiento Satanás Savants Seadur Seat Señorío de Valdecorneja Sepulcros Serra da Lastra Sexo Sin mucho que hacer. Skyrunner Sober Software Softwaret Solidaridad Solidarios Solis Somoza Somozas Son de meiga sonidos Soria sorteos sotware Soy padre. Suarez Sueños Suposiciones Taboada Tatuajes Técnicas Tecnología Tecnologías Templos Terapias Terras de Trives Testamentos Tetas The Chieftains The Who Tierra Tifón Toén Tokio tomar Tómbola Tonterías Top Secret Tormenta Torrenovaes tradiciones Trafico Tráfico Tragedias Trailers Trasteando Trianza del Bierzo Trives Trucos Túneles Tus apellidos Tutoriales Ulloa Universo Utilidades Valdeorras Van Halen Van Morrison. Varios Vega de Espinareda Veiga de Cascallá Velasco Velázquez Verín Veteranos Via Crucis Viagra Viajes Viana do Bolo Víctimas video Videos nuestros Viedma Vieiros Vigilia Vilanova Vilar de Donas Vilavoa Villafranca del Bierzo. Villamarín Villamartín Villar de Donas Villaviciosa VIP Virxe dos Navallos Vista atrás Volviendo la vista atrás Webs windows Wolframio Xares Xynthia Yankis Yañez YouTube Yuyu Zamora Zaragoza Zarzuela. Zas Zigurats Zombies Zúñiga

Licencia

Esta obra está bajo una
Creative Commons License
licencia de Creative Commons
.
No me hago responsable de las opiniones de los lectores vertidas en sus comentarios pero eliminaré cualquiera que contenga insultos o considere spam. Gracias por tu visita y perdona si ha tardado en cargarse.